Återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Stora mängder avfall återvinns för anläggningsändamål i samhället. Naturvårdsverket vägleder genom en handbok för att underlätta återvinningen på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt.