Vem kan vara anmälare?

Huvudregeln är att den som producerat avfallet är den som ska vara anmälare av en gränsöverskridande transport av avfallet. Här vägleder vi om vilka alternativ som finns.

Vägledning

EU- och OECD-länder

Lagstiftning

Process