Vägledning om olagliga transporter av avfall över gränserna

Böter eller fängelse, stopp för framtida transporter. Det kan bli följden för den verksamhetsutövare eller anmälare som genomför en olaglig gränsöverskridande transport av avfall.

Vägledning

EU- och OECD-länder

Lagstiftning

Process