Särskilt förfarande för vissa avfallstransporter mellan Sverige och Finland

Vägledning och information om regler för vissa avfallstransporter mellan Sverige och Finland.

Vägledning

EU- och OECD-länder

Lagstiftning

Process