En ekonomisk säkerhet ska garantera att avfallet omhändertas korrekt

Syftet med en ekonomisk säkerhet vid gränsöverskridande avfallstransporter är att den ska täcka eventuella kostnader som uppstår om ditt avfall inte kan omhändertas som planerat eller om det är en olaglig transport.

Vägledning

EU- och OECD-länder

Lagstiftning

Process