Informationsplikt vid gränsöverskridande avfallstransport – grönlistat avfall

En informationsblankett ska medfölja transporter där avfallet inte klassas som anmälningspliktigt. Detta gäller om mängden avfall överstiger 20 kg. Det ska också finnas ett avtal om återvinning med mottagaren. Det finns även undantag från anmälningsplikten för avfall som ska analyseras i ett laboratorium.

Vägledning

EU- och OECD-länder

Lagstiftning

Process