Till företag som exporterar och importerar avfall – svara på vår enkät inför revideringen av Förordning EG nr (1013/2006) om transport av avfall

I syfte att ge Naturvårdsverket ett underlag inför revideringen av Förordning 1013/2006 Avfallstransportförordningen (Waste Shipment Regulation), samlar Naturvårdsverket nu in information via en enkät. Enkäten riktar sig till aktörer i avfallsbranschen så som exportörer, importörer och handlare/mäklare av avfall.