Anmälan eller information av gränsöverskridande avfallstransporter

En transport av avfall från Sverige kan behöva anmälas hos Naturvårdsverket och godkännas innan det får skickas iväg. Här kan du läsa vad som avgör om du behöver anmäla din transport eller om det räcker att skicka med information om avfallet.

Vägledning

Medlemsländer i EU och OECD

Lagstiftning

Process