Gränsöverskridande avfallstransporter

Avfall kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsa och miljö, därför är det viktigt att avfallstransporter och omhändertagande av avfall genomförs på ett säkert sätt. Det finns många regler för transporter av avfall, reglerna för export och import är gemensamma inom EU. Här vägleder Naturvårdsverket om de reglerna.

Vägledning

Medlemsländer i EU och OECD

Lagstiftning

Process