Så behandlar vi dina personuppgifter

Så behandlar Naturvårdsverket dina personuppgifter när du lämnar uppgifter om farligt avfall.