Att rapportera till avfallsregistret – via e-tjänst

Hjälp för verksamheter som avser använda e-tjänsten för att lämna uppgifter om farligt avfall. De verksamheter som ska rapportera till det kommande avfallsregistret kan göra detta via Naturvårdsverkets e-tjänst.