Så når tillsynsmyndigheter uppgifter i avfallsregistret

Tillsynsmyndigheter kommer att ha tillgång till de uppgifter i avfallsregistret som de behöver för sin tillsyn. Det finns en API-lösning för tillsynsmyndigheter att hämta ut dessa uppgifter till sina egna verksamhetsstödsystem. För att kunna använda API-lösningen krävs utveckling av det egna systemet.