Mottagningskriterier för avfall till deponi för parametrar som saknar lakkriterier

Vägledning om hur man ska hantera jordmassor som är förorenade med organiska föroreningar som inte har lakkriterier i föreskrifterna.

Vägledning

Lagstiftning