Vägledning för bygg- och rivningsavfall

Naturvårdsverket vägleder om regler och ansvarsfrågor och om metoder för inventering och sortering av avfallet.