Avfall eller biprodukt

Vägledning som hjälp för att fastställa om en restprodukt ska klassas som en biprodukt eller avfall. För biprodukter gäller inte avfallslagstiftningen.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund