Vägledning om länsstyrelsens arbete mot invasiva främmande landlevande växter

Vägledningen handlar om länsstyrelsens olika roller i arbetet mot invasiva främmande växtarter och om var – i skyddade områden, på privata fastigheter, på statliga eller kommunala fastigheter – som länsstyrelsen kan agera i sina olika roller.

Sidan senast uppdaterad: 20 maj 2021Sidansvarig: Anna Sandström