Metodkatalog för bekämpning av invasiva främmande växter

Metodkatalogen är en hjälp när du ska välja metod vid bekämpning av invasiva främmande växter.