Yttrande över betänkandet Struktur för ökad motståndskraft

Naturvårdsverket tillstyrker förslaget om att myndigheten föreslås ingå i beredskapssektorn Livsmedel och dricksvattenförsörjning och att frågorna om avlopps- och avfallshantering faller inom sektorn.

Sidan senast uppdaterad: 28 juni 2021Sidansvarig: Johanna Farelius