Yttrande över betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad

Naturvårdsverket har lämnat yttrande över betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad — förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet.

Sidan senast uppdaterad: 23 mars 2021Sidansvarig: Malin Johansson