Utvinning ur alunskiffer – Kunskaps­sammanställning och förslag

I yttrande till Näringsdepartementet svarar Naturvårdsverket att myndigheten tillstyrker flera av utredningens författningsförslag.

Sidan senast uppdaterad: 12 mars 2021Sidansvarig: Ann-Marie Fällman