Utkast till rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen

Naturvårdsverket har yttrat sig över promemorian "Utkast till rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen". Yttrandet lämnades till Regeringskansliet den 6 maj 2021.

Sidan senast uppdaterad: 7 maj 2021Sidansvarig: Anders Hallberg