Utfodring av vilt

Naturvårdsverket bedömer att förslagen på ändringar i jaktlagen (1987:259) samt jaktförordningen (1987:905) i grunden är bra och kan leda till att syftet med ändringarna uppnås.

Sidan senast uppdaterad: 4 februari 2021Sidansvarig: Carl-Johan Lindström