Uppdrag om generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden

Naturvårdsverket har yttrat sig över Uppdrag om generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden (N2020/02128). Yttrandet lämnades till Näringsdepartementet den 1 mars 2021.

Sidan senast uppdaterad: 1 mars 2021Sidansvarig: Mikael Lindberg