Skogsutredningens slutbetänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

Naturvårdsverket välkomnar många av utredningens förslag då dessa på ett konkret och utförligt sätt belyser skogens olika värden och roller. Därtill är utredningen en rik och omfattande kunskapskälla.

Sidan senast uppdaterad: 30 april 2021Sidansvarig: Lena Brunsell