Skatteverkets promemoria Ersättning vid markintrång – införande av kontrolluppgift

Naturvårdsverket tillstyrker Skatteverkets förslag om lagändringar som handlar om att införa kontrolluppgift för ersättning vid markintrång.

Sidan senast uppdaterad: 16 juni 2021Sidansvarig: Joar Ekenstaf