Resursbehov för länsstyrelserna vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar

Naturvårdsverket har yttrat sig över Trafikverkets rapport Uppdrag att analysera resursbehov för länsstyrelserna vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar. Yttrandet lämnades till Infrastrukturdepartementet den 4 mars 2021.

Sidan senast uppdaterad: 5 mars 2021Sidansvarig: Ida Nelson