Reduktionsplikt för bensin och diesel – Kontrollstation

Naturvårdsverket har yttrat sig över promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – Kontrollstation (I2020/03425). Yttrandet lämnades till Infrastrukturdepartementet den 12 februari 2021.

Sidan senast uppdaterad: 4 mars 2021Sidansvarig: Martin Boije