Promemorian Ordning och reda på avfallet

Naturvårdsverket tillstyrker förslagen i stort i promemorian. Vi har dock synpunkter på vissa delar av förslagen. Det gäller bland annat hur undantag genomförs i bestämmelser, författningstextens utformning i fråga om mekanisk bearbetning, sortering och lagring av avfall, samt behov av förtydligande i vissa delar av de föreslagna bestämmelserna.

Sidan senast uppdaterad: 20 maj 2021Sidansvarig: Kristina Widenberg