Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon

Naturvårdsverket tillstyrker förslagen i utredningen men ser dock brister vad gäller redovisning av miljöpåverkan av förslagen i utredningen. Därtill identifieras behov av ytterligare utredning och förslag i fråga om flyttningsgrunder respektive finansieringslösning.

Sidan senast uppdaterad: 27 april 2021Sidansvarig: Ingela Grudin