Ny beslutsordning för statens försäljning av mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen

Naturvårdsverket har yttrat sig över förslag om ny beslutsordning för statens försäljning av mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Yttrandet lämnades till Näringsdepartementet 18 februari 2021.

Sidan senast uppdaterad: 19 februari 2021Sidansvarig: Anders Bussqvist