Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

Naturvårdsverket tillstyrker förslaget om minskade anslutningskostnader genom utbyggnad av transmissionsnätet till havsområden där det finns förutsättningar för att ansluta flera elproduktionsanläggningar.

Sidan senast uppdaterad: 30 april 2021Sidansvarig: Johan Stensson