Miniminivåer för björn, varg, järv och lo

Naturvårdsverket har yttrat sig över förslag om miniminivåer för björn, varg, järv och lo. Yttrandet lämnades till Näringsdepartementet 18 februari 2021.

Sidan senast uppdaterad: 19 februari 2021Sidansvarig: Klas Allander