Yttrande av en läkemedelsstrategi för Europa

Naturvårdsverket har yttrat sig över Remiss av EU-kommissionens meddelande om en läkemedelsstrategi för Europa.

Sidan senast uppdaterad: 5 februari 2021Sidansvarig: Sebastian Dahlgren-Axelsson