Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Naturvårdsverket tillstyrker de lagstiftningsåtgärder som föreslås med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning.

Sidan senast uppdaterad: 23 april 2021Sidansvarig: Flemming Hedén