Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna

Naturvårdsverket lämnade sitt yttrande till Infrastrukturdepartementet den 18 januari 2021.

Sidan senast uppdaterad: 18 januari 2021Sidansvarig: Isak Öhlund