Kompletterande promemoria till betänkandet om Enhetlig och effektiv marknadskontroll

Naturvårdsverket har inga synpunkter på det betänkande som nu remitterats då vi bedömer att dessa förslag endast i mindre utsträckning påverkar Naturvårdsverkets uppgifter.

Sidan senast uppdaterad: 7 maj 2021Sidansvarig: Eva Nilsson