Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Naturvårdsverket har yttrat sig över promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång. Yttrandet lämnades till Infrastrukturdepartementet 10 juni 2021.

Sidan senast uppdaterad: 11 juni 2021Sidansvarig: Geir Nordqvist