Kapacitetsutmaningen i elnäten

Naturvårdsverket har yttrat sig över Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet. Yttrandet lämnades till Regeringskansliet den 4 mars 2021.

Sidan senast uppdaterad: 4 mars 2021Sidansvarig: Anders Hallberg