Justerad beräkning av bilförmån

Naturvårdsverket har yttrat sig över promemorian Justerad beräkning av bilförmån. Yttrandet lämnades till Finansdepartementet 25 januari 2021.

Sidan senast uppdaterad: 25 januari 2021Sidansvarig: Sebastian Dahlgren-Axelsson