Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet

Naturvårdsverket är positivt till materialet i betänkandet då ökad jämlikhet ger Sverige bättre förutsättningar att prioritera den omfattande omställningen för att nå ett hållbart samhälle.

Sidan senast uppdaterad: 9 april 2021Sidansvarig: Emma Fryksmark