It-driftsutredningens delbetänkande Säker och kostnadseffektiv IT-drift

Naturvårdsverket tillstyrker förslaget om ändring av kapitel 44 i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL

Sidan senast uppdaterad: 30 april 2021Sidansvarig: Anna Uhr