Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering

Naturvårdsverket har yttrat sig över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037. Yttrandet lämnades till Infrastrukturdepartementet 5 februari 2021.

Sidan senast uppdaterad: 23 februari 2021Sidansvarig: Joanna Dickinson