Innovation som drivkraft – från forskning till nytta

Naturvårdsverket tillstyrker utredningens förslag och har två medskick om hur nyttiggörande av och tillgång till forskningsresultat av hög relevans inom miljöområdet i högre utsträckning kan komma till nytta.

Sidan senast uppdaterad: 19 april 2021Sidansvarig: Sebastian Dahlgren-Axelsson