Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet (I2021/00533)

Naturvårdsverket har yttrat sig över promemorian Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet (I2021/00533) och tillstyrker förslagen i den. Yttrandet lämnades till Infrastrukturdepartementet den 11 mars 2021.

Sidan senast uppdaterad: 15 mars 2021Sidansvarig: Emil Lindgren