Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

Naturvårdsverket har yttrat sig över promemorian Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk. Yttrandet lämnades till Infrastrukturdepartementet 11 juni 2021.

Sidan senast uppdaterad: 11 juni 2021Sidansvarig: Dag Henning