Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Naturvårdsverket tillstyrker Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.

Sidan senast uppdaterad: 28 juni 2021Sidansvarig: Nanna Wikholm