Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Naturvårdsverket har yttrat sig om de förslag på åtgärder som redovisas i Miljödepartementets promemoria för att genomföra Engångsplastdirektivet och för att plast ska användas i cirkulära flöden, resurssmart och på ett sätt som minimerar läckaget till miljön.

Sidan senast uppdaterad: 11 mars 2021Sidansvarig: Anna Karin Cederblad