Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027

Naturvårdsverket har yttrat sig över promemorian Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027. Yttrandet lämnades till Näringsdepartementet 22 juni 2021.

Sidan senast uppdaterad: 24 juni 2021Sidansvarig: Dag Lestander