Förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens

Naturvårdsverket har yttrat sig över Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens. Yttrandet lämnades till Infrastrukturdepartementet 24 juni 2021.

Sidan senast uppdaterad: 24 juni 2021Sidansvarig: Ulrika Domellöf Mattsson