Yttrande över remiss - förslag till förordning om batterier (M2020/ 01583)

Naturvårdsverket tillstyrker i huvudsak förslaget till EU-förordning om batterier, men lämnar ett antal synpunkter gällande förslaget.

Sidan senast uppdaterad: 18 mars 2021Sidansvarig: Jakob Rindegren